GRAAFISET SISÄLLÖT

Yritys tarvitsee paljon myös muuta markkinointimateriaalia, kuin vain kuvia ja videoita.

Graafiset sisällöt luo uniikin, tyylikkään ja ammattimaisen ilmeen

Graafinen suunnittelu on olennainen osa viestintää. Sen avulla selkiytetään viestiä ja erotutaan kilpailijoista. Graafisen ilmeen avulla luodaan mielikuvaa koko yrityksen laadusta ja ammattimaisuudesta. Ainutlaatuisen graafisen ilmeen avulla yritys erottuu muista yrityksistä ja viestittää oikeita asioita oikealle kohderyhmälle.

Esimerkkejä graafisista sisällöistä

 • Graafiset kuvat (logot, tekstit lisättynä)
 • Mainosesitteet
 • Powerpoint-esitykset
 • Canva-esitykset
 • Yrityksen lomakepohjien visualisointi (esim. tarjouspohja, raporttipohja, sähköpostin allekirjoitus sama visuaalinen ilme)
 • Somesisällöt

Graafisen sisällöntuotantoprojektin kulku

 • Asiakkaan yhteydenotto
 • Asiakkaan tarpeen kartoitus
 • Tarjouksen laatiminen
 • Suunnittelupalaverin pitäminen (etänä/kasvotusten)
 • Graafinen työ
 • Välihyväksynnän kysyminen asiakkaalta
 • Materiaalin valmiiksi teko
 • Materiaalin toimitus asiakkaalle
 • Laskutus

Graafisten sisältöjen hinnat

Jokainen projekti on erilainen. Hintaan vaikuttaa moni asia, muun muassa sisältöjen määrä ja käytettävä aika. Tarkka kokonaisuus ja hinta sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä tarpeen kartoittamisen yhteydessä.

Kiinnostuitko graafisesta suunnittelusta? -Ota yhteyttä!

Graafinen suunnittelun hyödyt yritykselle

 • Yrityksen brändin esille tuonti
 • Erottautuminen muista
 • Graafiset materiaalit täydentävät somen ja kotisivujen visuaalista ilmettä
 • Yrityksen samanlainen graafinen ilme herättää asiakkaissa luottamusta ja synnyttää muistijäljen yrityksestä- yritys muistetaan!
 • Graafisen ilmeen avulla yritys voi kertoa omista arvoistaan nopeasti
 • Graafisen suunnittelun merkitys korostuu erityisesti yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Visuaalisesti houkuttelevat mainokset ja verkkosivut herättävät kiinnostusta ja houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita tutustumaan yritykseen tarkemmin. 

Graafisesta suunnittelusta ja muista palveluistani löydät lisää Instagram-tililtäni https://www.instagram.com/sisaltostudio_miia_salminen