MARKKINOINTISUUNNITTELUPÄIVÄ YRITYKSELLE

Joskus markkinointisuunnittelu on jäänyt yrityksessä muiden asioiden jalkoihin tai markkinoinnin punainen lanka on kadoksissa. Aikaa ei välttämättä löydy markkinointisuunnitteluun tai ei ole henkilöä, kuka siitä asiasta ottaisi koppia ja alkaisi viemään asiaa käytäntöön.

Markkinointisuunnittelupäivä

Markkinointisuunnittelupäivä on 3 h kestävä ideointihetki markkinoinnin ammattilaisen vetämänä.

Mitä yritys saa markkinointi-ideointipäivästä?

 • Tärkein asia on se, että nyt yrityksen markkinoinnista otti joku ensimmäisen kopin
 • Yritys pääsee markkinoinnin ammattilaisen vetämänä syventymään yrityksen tärkeimpiin asioihin liittyen markkinointiin (mm. yrityksen brändi, asiakasryhmät, asiakkaan palvelupolku, markkinoinnin tila nyt ja toiveet jatkoon, markkinointikanavat, somekanavien ja kotisivujen tila nyt ja toiveet jatkoon)
 • Yritys saa päivän aikana synnytettyä uusia ideoita ja koottua asioita yhteen
 • Markkinointisuunnitelman rungon ideointipäivän materiaalin pohjalta
 • Yritys saa selkeän näkemyksen missä mennään ja mitä tulisi tehdä. Ideointipäivästä syntyy myös seuraavia steppejä varten priorisoitu listaus tarvittavista toimenpiteistä.

Markkinointi-ideointipäiväprojektin kulku

 • Asiakkaan yhteydenotto
 • Asiakkaan tarpeen kartoitus
 • Sopivan markkinointi-ideointipäiväkokonaisuuden luonti
 • Tarjouksen laatiminen
 • Markkinointi-ideointipäivän pitäminen
 • Yhteenvedon teko ideointipäivästä ja markkinointisuunnitelmarungon luonti asiakkaalle
 • Laskutus
 • Jälkitiedustelu, missä mennään?

Markkinointi-ideapäivän hinta

 • 3,5 h ideointipäivä (ensimmäinen osuus 1,5 h, tauko 30 min ja toinen osuus 1,5 h)
 • Markkinointisuunnitelmarunko (pdf)
 • Jälkitiedustelu

750€ + alv 24%

Miksi markkinointisuunnittelu on tärkeätä?

Luo pohjan markkinointiin- On tärkeätä, että yrityksellä on tietämys yrityksen keskeisistä asioista, joilla on vaikutus markkinointiin. Miksi yritys on olemassa? Kenelle yritys myy tuotteita tai palveluitaan? Mitä yritys myy?

Auttaa yritystä keskittymään olennaiseen- ”Aika on rahaa”, niinhän se on! Markkinoinnissa on tärkeää mennä ,vaikkakin joskus rauhallista harkittua tahtia, mutta kuitenkin mennä eteenpäin ilman liiallisia mutkia. Markkinointi on näkyvää, joten asiakkaatkin näkevät yrityksen mutkat, ja välillä mutkat voivatkin osoittautua yrityksen mainetta vastaan.

On yritysstrategian apuväline- ”Luvut eivät valehtele”- Markkinointisuunnittelu antaa myös mitattavia elementtejä, jonka pohjalta voidaan suunnitella myös koko yrityksen strategiaa.

On se jolla erotut kilpailijoista- ”Totta!” Kuvitellaan, että kaksi yritystä myy täysin samaa tuotetta samalla hinnalla. Millä asiakkaat yleensä tekevät ostopäätökseen. Tunteella ja helppoudella. Se yritys, kumpi on tehnyt itsestään paremman tunne- ja muistijäljen sekä tarjoaa parempaa asiakkaan ostopolkua , on useimmiten vahvoilla.

Markkinointisuunnittelusta ja muista palveluistani löydät lisää Instagramtililtäni:

https://www.instagram.com/p/CnSdE05NpO4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==