SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT

Yrityksen on nykyaikana tärkeätä olla somessa.

Miksi?

Lyhyesti: Koska siellä on myös asiakkaat ja kilpailijat.

Onko yrityksellänne haasteita somekanavien sisällöntuotannossa ja ylläpidossa?

Tai puuttuvatko somekanavat kokonaan ja haluaisitte olla aktiivisia somessa?

Jos vastasitte kyllä – niin voin auttaa yritystänne luomaan sometilit, tuottamaan niihin suunniteltua sisältöä ja ylläpitämään myös niitä.

Somesisällöntuotantoprojektin kulku

  • Asiakkaan yhteydenotto
  • Asiakkaan tarpeen kartoitus
  • Sopivan somesisällöntuotantoprojekti-paketin muodostaminen
  • Tarjouksen laatiminen
  • Somesuunnittelupalaverin pitäminen ja jatkon sopiminen
  • Somesisällöntuotantoprojektin aloittaminen
  • Somesisällöntuotanto sovitun mukaisesti
  • Laskutus sopimuksen mukaan

Somesisällöntuotantopalveluiden hinnat

Jokainen projekti on erilainen. Hintaan vaikuttaa moni asia, muun muassa somekanavien, sisältöjen teon ja julkaisujen määrä. Tarkka projektikokonaisuus ja hinta sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä tarpeen kartoittamisen yhteydessä.